Στοχοι

Το frAAgiLe στοχεύει στην ανάπτυξη της πιο οικονομικής λύσης για την εκτίμηση και βελτίωση του επιπέδου ευθραυστότητας χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση, χρησιμοποιώντας μόνο τάμπλετ και smartwatch.

Το frAAgiLe δεν θα είναι σύστημα ανίχνευσης πτώσεων, αλλά θα είναι ανιχνευτής της ευθραυστότητας. Θα προλαμβάνει και θα ανιχνεύει την ευθραυστότητα στο σπίτι, χωρίς την χρήση επιπλέον αισθητήρων στο σπίτι και σχεδόν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το frAAgiLe θα παρέχει μια καινούργια επαναστατική προσέγγιση για την καταπολέμηση της ψυχικής και σωματικής ευθραυστότητας μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών βίντεο, «σοβαρών» παιχνιδιών μνήμης και μέσω της αναγνώρισης και παρακολούθησης του σώματος από το τάμπλετ ή/και το smartwatch.

Ανασκοπηση εργου

Η πλατφόρμα frAAgiLe έχει ως στόχο την πολύπλευρη εκτίμηση της υγείας του ατόμου λαμβάνοντας υπόψη τα σωματικά και ψυχολογικά δεδομένα του. Απώτερος σκοπός είναι η εκτίμηση του επιπέδου ευθραυστότητας των ατόμων τρίτης ηλικίας και η παροχή εξατομικευμένων ασκήσεων για να αποφευχθούν οι μελλοντικές πτώσεις με μία λύση οικονομική και φιλική προς το χρήστη. Η πλατφόρμα frAAgiLe θα περιλαμβάνει βίντεο φυσικών ασκήσεων και «σοβαρά» παιχνίδια τόσο για την εξάσκηση της μνήμης όσο και για την αναγνώριση συμπτωμάτων σωματικής ή γνωστικής ευπάθειας ανάλογα με την επίδοση του χρήστη.

Τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης θα αναλύουν τις πληροφορίες που θα λαμβάνουν από το χρήστη και το σύστημα θα δημιουργεί ένα προφίλ με το ιστορικό της ευθραυστότητας του και θα εξατομικεύει το πλάνο εξάσκησής του ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Στόχοι:

Τι σκοπεύει να κάνει το frAAgiLe: εκτιμά την κατάσταση της υγείας του ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη τα σωματικά και ψυχολογικά δεδομένα του, εκτιμώντας έτσι τα επίπεδα ευθραυστότητας του. Παρέχει εξατομικευμένες ασκήσεις για να αποφευχθούν μελλοντικές πτώσεις με μία λύση οικονομική και φιλική προς το χρήστη, περιλαμβάνοντας βίντεο φυσικών ασκήσεων και «σοβαρά» παιχνίδια τόσο για την εξάσκηση της μνήμης όσο και για την αναγνώριση συμπτωμάτων σωματικής ή γνωστικής ευπάθειας ανάλογα με την επίδοση του χρήστη. Σε αυτό το έργο, εμπλέκουμε 3 διαφορετικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν τους τελικούς χρήστες για να συν-δημιουργήσουμε την πλατφόρμα.

Σκοπός του συστήματος είναι να γίνει η πιο οικονομική και προσιτή λύση, χρησιμοποιώντας μόνο τάμπλετ και smartwatch.

Αναμενομενα αποτελεσματα

Για ασθενείς στο σπίτι

Θα προσφέρει υποστήριξη στην πρόληψη πτώσεων, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης αναμένεται να βελτιωθεί η υγεία των ατόμων, αποφεύγοντας τη νοσηλεία που σχετίζεται με την ευθραυστότητα.

Για Συστήματα Υγείας και Φροντίδας

Το FrAAgiLe θα μειώσει το κόστος που σχετίζεται με τη θεραπεία κατά της ευθραυστότητας, καθώς οι κίνδυνοι θα εντοπίζονται πριν εμφανιστούν στα άτομα, επιτρέποντας στα κέντρα υγείας και φροντίδας να αναλάβουν έγκαιρα δράση.

Για οργανισμούς που εκπροσωπούν το τελικό χρήστη

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι οργανισμοί που εκπροσωπούν το τελικό χρήστη από τη χρήση του frAAgiLe είναι η θετική αλλαγή στη κατάσταση των ασθενών τους αλλά και το θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους και στις διαδικασίες τους. Επίσης θα μπορούσε να προσφέρει προβάδισμα στο μάρκετινγκ του οργανισμού.

Ενδεχόμενη νέα αγορά

Η κοινοπραξία θα διερευνήσει τη πιθανότητα ενδιαφέροντος από νέα αγορά για την έγκαιρη ανίχνευση ευθραυστότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.